2-ри Технички состанок

2-ри Технички состанок

Вториот технички состанок се одржа во средата, 18.09.2019 година – Битола.

Партнерите ги презентираа активностите што се реализирани и идните предвидени активности.
Беше нагласено дека има значителни одложувања поради изборните активности во двете земји, но беше договорено да се забрза спроведувањето на програмата а на водечкиот партнер му се предложи да побара продолжување на рокот за завршување на проектот.