Почетен состанок

Почетен состанок

Средбата за почеток се одржа во средата, 15.05.2019 година – сала БИЦ во градското собрание на Едеса.

Општина Едеса, со цел да ги подготви навреме партнерите во проектот за состанокот, испрати е-маил покана со сите потребни информации за местото, времето на состанокот и список со теми за разговор.

Теми

  • Напредок на проектот до првиот семестар на 2019 година.
  • Тековни процедури со цел спроведување на индивидуални активности на проектните партнери
  • Забрзување на процесот на доделување и имплементација на индивидуалните активности.
  • Управување и временски распоред на вообичаени активности на партнерите во проектот.
  • Организациски и административни потешкотии и начини на нивно решавање.

Предлози