επικοινωνια

Lead Partner

Δήμος Έδεσσας
Πλατεία Αιγών, GR 58200 Έδεσσα

E-mail
info@cineculture.eu

Τηλέφωνο
+302381350727